Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe

Wysokość zapotrzebowania przez roślinę pewnych składników pokarmowych bywa różną u różnych roślin i nie zawsze idzie w parze z zawartością danego składnika w ciele rośliny. Wzgląd ten należy mieć na uwadze przy zasilaniu roli pod daną roślinę. Dla orientacji w tej sprawie przytoczę tu zestawienie, opracowane przez Heinricha, a wykazujące stopień zapotrzebowania poszczególnych składników nawozowych [&hellip

Czytaj dalej...

Rentowność nawożenia i prawo „minimum”

Dlaczego rolę trzeba nawozić, uzasadniliśmy to przed chwilą, obecnie w krótkości streścimy te główne reguły, którymi kierować się należy, aby nawożenie przyniosło istotną i jak największą korzyść. Rentowność nawożenia Pierwszą z tych reguł będzie rentowność nawożenia tj dążenie do osiągnięcia przez nawożenie nie tyle największego plonu, ile największego czystego zysku z danej uprawy. Boć jakąż [&hellip

Czytaj dalej...

Podział środków nawozowych

Każdy, sprzątnięty z pola plon uboży glebę z pierwiastków odżywczych. A choć część pobranych przez roślinę składników pokarmowych wraca z powrotem do roli w postaci obornika, kompostów, odpadków itp., znaczniejsza jednak ilość składników, a mianowicie te, które zawarte są w produktach przeznaczonych na sprzedaż, zostaje dla danego gospodarstwa straconą. Poza tern, aczkolwiek często ilość pokarmów [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 24

Jeśli mianowicie, na zwilżony, najlepiej wodą deszczową, papierek lakmusowy wprowadzimy odrobinę ziemi, rozmąconej w wodzie również deszczowej, i papierek w tym miejscu zmieni niebieską barwę na różową, wskazuje to na niedostateczną zawartość wapna w glebie, a równocześnie stwierdza obecność w niej kwaśnej próchnicy, co, jak już wiemy, źle świadczy o przebiegu chemiczno – biologicznych procesów [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 23

Dostępną dla rolnika metodą chemicznego badania gleby, jest określenie w niej zawartości wapna, lecz i to w pewnych tylko granicach, przez polanie próbki ziemi kwasem solnym. Metoda ta opiera się na tern, że na, która spowodowałaby zaliczenie jej do kategorii gleb wapiennych, lub takiej ilości próchnicy, która zakwalifikuje glebę do typu próchnicznych. Próbę dokonywuje się [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 22

Wskazówki co do tego, jak należy brać próbkę i na co należy zwracać uwagę, aby próbka była miarodajna, znajdzie Czytelnik w pracy S. Miklaszewskiego „Jak badać gleby nasze w polu?” Cena 60 kop. Biblioteczka Rolnicza 1912 r. Chcąc określić zawartość każdego z tych składników w jednostkach wagowych, dokonywujemy przeliczenia na następujących zasadach. Przyjęto, że 6.5 [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 21

Próbkę gleby wysuszoną na powietrzu i rozkruszoną między palcami (tłuc nie można) w ilości 200 gramów, przecieramy ręką przez sita, ważymy pozostałość na każdym sicie, przeliczając następnie w stosunku procentowym do ogólnej wagi próbki. Toż samo robimy z miałem, który przeszedł przez sito 1 milimetrowe. Miał ten poddajemy dalszemu sortowaniu w celu określenia w nim [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 20

Z powyższego wynika następująca wskazówka: ponieważ saletra, jako sól kwasu azotowego, nie jest przez glebie absorbowana, nie należy nigdy wprowadzać do gleby odraza większych jej ilości. Zwłaszcza tyczy się to stosowania saletry pod oziminy. Badanie gleby. Badanie gleby ma na celu określenie przynależności gleby do tego lub innego typu gleboznawczego i poznanie jej fizycznych i [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 19

Największą zdolność absorbowania kwasu fosforowego posiadają gleby wapienne. Zaabsorbowane, a więc przeistoczone w stan nierozpuszczalny pierwiastki pokarmowe, dzięki działaniu wydzielin korzeniowych, jak również wody, nasyconej gazem węglowym,stopniowo zostają rozpuszczane i wsysane przez rośliny – absorbujący zatem broni je tylko przed wyługowaniem, nie czyniąc ich jednak niezdatnymi na pokarm dla roślin. Bywają jednak wypadki, gdy zaabsorbowany [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 18

Co się tyczy wyjaśnienia istoty absorpcji, to sprawa ta żywo jeszcze zajmuje umysły badaczy i różne w tym względzie są teorię. Większość zgadza się na to, że mamy tu do czynienia głównie ze zjawiskiem chemicznym, polegającym na tym, że wprowadzone do gleby, rozpuszczalne w wodzie związki chemiczne, stykając się w niej z innymi związkami, drogą [&hellip

Czytaj dalej...