Wpisy Autora

Woda w glebie i jej ruch cz. 17

Własności absorpcyjne gleby. Gdybyśmy napełnili ziemią lejek i poleli ziemię wodą, w której rozpuszczone zostały różne sole, a następnie zbadali przesącz, to okazało by się, że niektórych soli nie zawiera on zupełnie, a jeśli zawiera, to w odmiennym niż pierwotnie stosunku. Wynika to stąd, że gleba posiada zdolność zatrzymywania niektórych soli. Zdolność gleby zatrzymywania pewnych [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 16

Co się tyczy wpływu ocienienia ziemi na jej temperaturę, to martwe przykrycie bardziej sprzyja zachowaniu w glebie ciepła, zmniejsza bowiem parowanie, które wszak połączone jest z utratą ciepła, niż przykrycie żywe. To ostatnie, wzmagając parowanie, obniża ciepłotę ziemi. Ziemia nieocieniana najwięcej pochłania promieni cieplnych i najsilniej się ogrzewa, oczywiście przy innych jednakich warunkach. Ocienienie ziemi [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 15

Z powyższego zestawienia widzimy, że woda utrudnia ogrzewanie, ułatwia jednak przenoszenie ciepła. Odpowiednie doświadczenia porównawcze wykazują, że pierwsza własność góruje nad drugą pod względem wpływu na ciepłotę gleby, dlatego też, na ogół, można powiedzieć, że ziemia prędzej się rozgrzewa i prędzej stygnie, im fest suchsza, wolniej się rozgrzewa i stygnie, im jest imlgotniejsza. Tym też [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 14

Pojemnością cieplną jakiegoś ciała nazywa się ilość ciepła, potrzebna do ogrzania o 1 C. jednego grama tego ciała. Z dwóch ciał o różnej pojemności cieplnej przy tej samej temperaturze lepiej nagrzewa się to, którego pojemność cieplna jest mniejsza. Pojemność cieplna wody jest większa niż pojemność cieplna minerałów, dlatego też, im wilgotniejszą jest gleba, tym trudniej [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 13

Ze zjawiskiem tym spotykamy się w rolach sproszkowanych i wysuszonych, nie ma natomiast ono miejsca w roli gruzełkowatej. Oczywiście, jasną jest rzeczą, że powietrze adhezyjne, utrudniające ruch wody w glebie, jest szkodliwym, dlatego też unikać należy wszystkiego, co mogłoby doprowadzić glebę do gromadzenia się powietrza adhezyjnego. Ciepłota gleby. Trzy są źródła ciepłoty gleby: słońce, wewnętrzne [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 12

Wypływa stąd konieczność odświeżania powietrza w glebie, tak aby procentowa zawartość w nim tlenu nie spadła poniżej niezbędnej w tym względzie normy. Osiągniemy to przez zapewnienie wolnego dostępu powietrza atmosferycznego do gleby i możność wymiany z powietrzem gleby, tj. przez dbałość o dostateczną przewiewność roli. Najważniejszym warunkiem osiągnięcia tego celu będzie utrzymanie powierzchni roli w [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 11

Ruch powietrza ku glebie. Przestworki między gruzełkowe w glebie, przy normalnym stanie jej wilgotności, wypełnione są powietrzem. Aczkolwiek w każdej glebie, nawet lichej, w znaczeniu jej własności fizycznych, odbywa się wymiana zawartego w niej powietrza z powietrzem atmosferycznym (na zasadzie fizycznego prawa dyfuzji), to jednak powietrze zawarte w glebie różni się nieraz bardzo swym składem [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 10

Niedobór wody w glebie utrudnia pobieranie przez roślinę pokarmów, powstrzymuje rozwój pożytecznych w glebie bakterii, uniemożliwia wreszcie przebieg procesów chemicznych, dzięki którym nie przyswajalne, surowe materiały pokarmowe, w glebie zawarte, zostają przeistoczone w postać dla rośliny dogodną. Omawiając znaczenie i ruch wody w glebie mieliśmy na względzie t. z. wodę „woltią“, która ma dla roślin [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 9

Martwe przykrycie często bywa stosowane w ogrodnictwie jako zabezpieczenie przed wysychaniem. Nprzkł. świeżo posadzone drzewka obkłada się w tym celu warstwą słomiastego nawozu, na grubość paru cali; w szkółkach owocowych stosuje się sieczkę jako przykrycie, utrzymujące wilgoć w wierzchniej warstwie. Zapoznawszy się z ruchem wody w glebie oraz czynnikami warunkującymi jej wilgotność, możemy sobie zdać [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 8

Poza tym, na ilość parującej wody duży wpływ ma temperatura: przy wyższej temperaturze powietrza parowanie jest, oczywiście, większe, niż przy niższej. Nasycenie powietrza atmosferycznego parą wodną również nie pozostaje tu bez wpływu – im mniej wilgoci zawiera powietrze, tern chciwiej chłonie w siebie wodę. Ruch powietrza, wiatry, zwiększa parowanie. Równe nie ma mniejszą powierzchnię parowania [&hellip

Czytaj dalej...