Wpisy Autora

Woda w glebie i jej ruch cz. 7

Gruzełkowata budowa, jak i wszelkiego rodzaju spulchnienie, zmniejsza podsiąkanie. Przeciwnie, wszystko co zwiększa ścisłość, jak naprzkł. wałowanie, zwiększa podsiąkanie. Tym się też tłumaczy dodatni wpływ na kiełkowanie przywałowania zasiewów, dokonanych w czasie suszy. Wyższa temperatura wpływa dodatnio na podsiąkanie w drobnoziarnistej glebie, ujemnie zaś w gruboziarnistej. Stopień wilgotności gleby wpływa na szybkość podsiąkania – w [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 6

Badanie siły i praw włoskowatości stwierdza poza tym, że szybkość, z jaką w rurkach włoskowatych wznosi się woda, jest tym większa, im szerszą jest średnica rurki. A więc w węższym naczyniu włoskowatym woda podnosić się będzie wyżej, lecz wolniej, w szerszym, przeciwnie, szybciej, lecz niżej. W roli mamy również naczynia włoskowanie w postaci najwęższych przestworków, [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 5

Podsiąkanie wody w glebie. Dotąd mówiliśmy o ruchu wody w glebie w kierunku od góry do dołu, należy jednak nie zapominać, że ruch wody odbywa się i w kierunku przeciwnym, tj. od dołu do góry, jest tz. podsiąkanie wody. Podsiąkanie ma również duży wpływ na wilgotność gleby, dlatego też nim się z kolei zajmiemy. Podsiąkanie [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 4

Przepuszczalność gleby. Drugim ważnym czynnikiem wilgotności gleby jest jej przepuszczalność tj. łatwość, z jaką przesiąka przez ziemię woda. Z licznych doświadczeń okazuje się, że ziemie gruboziarniste na ogół są bardziej przepuszczalne niż drobnoziarniste, dlatego- też piasek pod względem przepuszczalnym bezwzględnie przewyższa glinę. Budowa guzełkowata zwiększa przepuszczalność. W razie kilku różnych warstw, o różnej przepuszczalności, decydującą [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 3

Obydwa te rodzaje pojemności znajdują się w prostym do siebie stosunku, im większa bowiem jest pojemność największa, tym większą będzie również pojemność najmniejsza. W praktyce największe znaczenie ma pojemność najmniejsza, a zatem nią się szczegółowo zajmiemy. Duży wpływ na pojemność gleby ma skład mechaniczny gleby; gleby drobnoziarniste mają większą pojemność, wskutek większej ilości przestworków włoskowatych, [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 2

Pojemność gleby względem wody. Z punktu widzenia praktycznego, nie tyle jednak ważną jest ilość wody, jaką gleba może przyjąć, ile ta ilość, jaką dana gleba może w sobie utrzymać, albowiem tylko woda, zawarta w samej glebie, a mianowicie w warstwie, w której rozgałęziają się korzenie, ma dla roślin bezpośrednie znaczenie. Zdolność utrzymywania przez daną jednostkę [&hellip

Czytaj dalej...

Woda w glebie i jej ruch cz. 1

Zbytecznym byłoby chyba dowodzić, że, zarówno ze względu na samą roślinę, jak i na procesy chemiczno – biologiczne, odbywające się w glebie, obecność w niej wody jest konieczną. W rozdziale tym zastanowimy się jedynie nad źródłami, dostarczającymi glebie wody, nad zachowaniem się jej w glebie i czynnikami, normującymi zawartość wody i jej ruch w glebie. [&hellip

Czytaj dalej...

Budowa gleby cz. 4

Umiarkowana wilgotność sprzyja utrzymaniu dobrej budowy gleby, tymczasem nadmiar wody, lub susza działa w tym względzie ujemnie. Przy tym należy zaznaczyć, iż rola ocieniona roślinami, nawet przy dłuższej suszy, nie tak prędko traci swą dobrą budowę, jak rola naga, nie pokryta roślinnością. Zbyt częste, bezpotrzebne poruszanie roli, czy to pługiem, czy broną psuje budowę roli, [&hellip

Czytaj dalej...

Budowa gleby cz. 3

Do wytworzenia w glebie budowy gruzełkowatej konieczną jest, przede wszystkim, obecność w glebie odpowiedniego lepiszcza, spajającego drobne cząstki gleby w gruzełki. Takiem naturalnym lepiszczem są koloidy gleby, a przede wszystkim glina koloidalna. Tam, gdzie brak jest gliny koloidalnej, jak na przkład w piaskach, lepiszczem takim może być próchnica, dostarczana roli zwłaszcza w postaci nawozów zielonych. [&hellip

Czytaj dalej...

Budowa gleby cz. 2

Inaczej sprawa ta przedstawia się w glebach, doprowadzonych do odpowiedniej kultury przez nawożenie i uprawę. Tu drobne, pojedyncze ziarenka łączą się z sobą w grupy, czyli tz. gruzełki. Oczywiście, pomiędzy ziarenkami, tworzącymi gruzełek, znajdują się drobne przestworki włoskowate. Gruzełki układają się obok innych podobnych gruzełków, jednak wskutek różnicy w ich kształcie i wielkości,  powstają między [&hellip

Czytaj dalej...