Wpisy Autora

Budowa gleby cz. 1

Pod budowa gleby rozumimy wzajemne ugrupowanie cząstek, składających glebę. Od sposobu tego ugrupowania zależy obecność w glebie większych przestworków, mieszczących w sobie zapasy powietrza, i mniejszych (włoskowatych), przeznaczonych dla wody. I woda, i powietrze są na równi potrzebne. Od ich odpowiedniego wzajemnego ustosunkowania zależy dodatni przebieg procesów chemiczno-biologicznych w glebie, mającjych na celu przeistoczenie chemicznych [&hellip

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 10

Niekiedy stosuje się sól kuchenną jako nawóz pośredni, w celu uruchomienia potasu, zawartego w glebie w związkach nierozpuszczalnych, wtedy bowiem sód wypiera potas ze związków nierozpuszczalnych (na zasadzie reakcji podwójnej wymiany), sam staje na jego miejsce, potas zaś przechodzi wtedy w związek rozpuszczalny w wodzie – chlorek potasu (KCl). Mangan jest pierwiastkiem, występującym w glebie [&hellip

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 9

Magnez występuje w glebie przeważnie pod postacią tych samych związków co i wapń, tj. węglanów, siarczanów, krzemianów. Czasem używa się siarczanu magnezu jako nawozu pośredniego zamiast gipsu. Chlor. Znajduje się w glebie w postaci chlorków, tj. soli kwasu solnego, przeważnie potasowych KCl, sodowych NaCl lub też innych, bardziej skomplikowanych związków, głównie krzemianów. Sód występuje w [&hellip

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 8

Siarka występuje w glebie najczęściej w postaci siarczanów, z których najpospolitszymi: są anhydryt i gips. Poza tym znajduje się ona w materii próchnicowej. W glebach torfowych, i w ogóle kwaśnych, siarka spotyka się w postaci siarkowodoru (H,S) i siarczków, nprzkł. siarczku żelaza (FeS2); zarówno siarkowodór jak i siarczki są dla roślin trujące. Pozbyć się ich [&hellip

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 7

Wapno jednak potrzebne jest w glebie jeszcze, i przede wszystkim, dla utrzymania dobrego stanu fizycznego i chemicznego gleby. Choć węglan wapnia nie rozpuszcza się w czystej wodzie, to jednak w wodzie zawierającej gaz węglowy rozpuszcza się łatwo. Dlatego też zwłaszcza wierzchnie warstwy mogą łatwo utracić zawarty w nich węglan wapniowy przez wyługowanie takowego wodą, a [&hellip

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 6

Nie mniej, gleby ubogie w potas wymagają od czasu do czasu dostarczania go glebie w postaci nawozów potasowych, a mianowicie: kainitu, karnalitu, soli potasowych fabrycznych, popiołu itp. Wapń występuje w glebie w postaci węglanu wapnia, krzemianów, siarczanów, wreszcie związków organicznych (próchnianów wapnia). Najcenniejszą postacią wapnia w glebie jest węglan wapniowy, występuje on tu, przeważnie, w [&hellip

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 5

Potas występuje w glebie w większej ilości niż fosfor. Znajduje się on tu pierwotnie przeważnie pod postacią bezwodnych glinokrzemianów potasowych, nierozpuszczalnych ani w wodzie, ani w słabych kwasach a więc w postaci niedostępnej dla roślin. Przy wietrzeniu, w warunkach sprzyjających, te bezwodne glinokrzemiany przyłączają wodę i zamieniają się w rozpuszczalne w wodzie, nasyconej gazem węglowym, [&hellip

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 4

Do najpospolitszych minerałów, zawierających sole kwasu fosforowego należą: apatyt i fosforyty. Pewna ilość fosforu znajduje się w glebie także w postaci związków organicznych próchnicy, staje się on dostępnym dla roślin dopiero po zmineralizowaniu, które odbywa się w tychże warunkach co i nitryfikacja. Naturalna zawartość kwasu fosforowego w glebie jest bardzo niewielka i wyraża się w [&hellip

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 3

Fosfor znajduje się w glebie w postaci soli kwasu fosforowego (H5PO4), czyli fosforanów, a szczególnie fosforanów wapniowych, żelazowych i glinowych. Przy czym tylko fosforany wapniowe mają wartość istotną dla roślin, fosforany glinowe, a zwłaszcza żelazowe, ze względu na to, że bardzo trudno przeistaczają się w związki rozpuszczalne, są, w przeważanej mierze, bezużyteczne. Dlatego też, przy [&hellip

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 2

Niedobór azotu w glebie, który zazwyczaj daje się najsilniej odczuwać, pokrywamy przez nawożenie ziemi obornikiem, kompostem, saletrą chilijską lub norweską solami amonowymi, a także wapnem azotowym i azotem wapniowym (te ostatnie jeszcze mało są w użyciu i nie zostały dostatecznie wypróbowane), wreszcie przez uprawę roślin motylkowych oraz przez pobudzanie, drogą racjonalnej uprawy (zwłaszcza w czarnym [&hellip

Czytaj dalej...