Wpisy Autora

Chemiczny skład gleby cz. 1

Chemiczny skład gleby, z punktu widzenia praktycznego, interesuje nas głównie o tyle, o ile tyczy się on zawartości oraz postaci, pod którą występują w glebie pierwiastki pokarmowe roślin, lub też związki dla niej szkodliwe. Z tego więc założenia wychodząc, zajmiemy się obecnie rozpatrzeniem, w jakiej ilości i jakiej postaci zawierać może gleba pierwiastki pokarmowe. W [&hellip

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 6

Próchnica bardzo dodatnio działa na utrzymanie w glebie wilgoci, na rozpuszczalność mineralnych składników gleby (wskutek wydzielania gazu węglowego), dostarcza glebie pewnej ilości azotu, absorbuje amoniak. Poza tern, próchnica bardzo dodatnio wpływa na fizyczny stan gleby – rozluźnia zbyt zwięzłe, wiąże zbyt luźne, dobrze wchłania promienie cieplne, a więc wpływa na lepsze ogrzanie się gleby, sprzyja [&hellip

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 5

Gdy rozkład szczątków organicznych odbywa się przy braku powietrza następuje, jak powiedzieliśmy, gnicie. Dzieje się to na przkł. w glebach zbyt zwięzłych i mokrych, gdzie powietrze dostępu niema, lub przy zbyt głębokim przyoraniu nawozu. W tych warunkach wydziela się mało gazu węglowego, powstają tz. Kwasy próchnicowe, szkodliwe dla roślin uprawnych, wywiązuje się gaz trujący – [&hellip

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 4

W pierwszym wypadku będzie miało miejsce tz. butwienie rezultatem którego będzie próchnica „słodka”; w drugim – gnicie, dające próchnicę „kwaśną”. Butwienie odbywa się przy udziale bakteryj tlenowych, tj. takich, które mogą żyć jedynie w dostępie powietrza. Przy butwieniu szczątki roślinne ulegają powolnemu spalaniu, przy czym wydziela się dużo gazu węglowego (COj), azot zawarty w materii [&hellip

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 3

W powstawaniu próchnicy biorą duży udział pospolite w każdej próchnicznej ziemi dżdżownice, które karmią się martwymi szczątkami. Przepuszczają je one wraz z ziemią przez swój kanał pokarmowy, przez co następuje dokładne wymieszanie szczątków organicznych z ziemia, a następnie pod postacią odchodów wydzielają je na zewnątrz. Oprócz dżdżownic udział w przerabianiu szczątków roślinnych na materiał tworzący [&hellip

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 2

Toż samo odnosi się do żwiru i kamyczków, mogą to być większe ziarna kwarcu lub innych minerałów Ziarna kwarcu wyróżniają się swą bezbarwnością i przezroczystością, ziarna zaś innych minerałów są białe lub różnobarwne i nieprzezroczyste. Poza tymi składnikami w każdej glebie znajduje się większa lub mniejsza ilość rozkruszonego i wymieszanego z cząstkami ziemi wapniaka (węglan [&hellip

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 1

Skład mineralogiczny gleby zależy, oczywiście, w pierwszym rzędzie od mineralogicznego składu skały, z której gleba powstała, poza tern zaś od charakteru czynników, pod wpływem których odbywało się wietrzenie skały. Glina. Najbardziej miałkie cząsteczki (pył i miał) nazywamy zazwyczaj ogólnym mianem „gliny”. Ta „glina” jednak może mieć nader różny skład mineralogiczny, a co zatem idzie, chemiczny. [&hellip

Czytaj dalej...

Mechaniczny skład gleby

Zależnie od swego charakteru, składniki mineralogiczne skał w różnym stopniu poddają się czynnikami wietrzenia – jedne rozpadają się szybciej, tworząc pył i miał, inne zachowują się oporniej i zostają w glebie nad postacią ziarn większej lub mniejszej wielkości (piasek, żwir, kamienie). Przy pomocy mechanicznego rozbioru gleby, przepuszczania przez sito o oczkach różnej średnicy oraz szlamowania [&hellip

Czytaj dalej...

Biologiczne czynniki tworzenia się gleby

Z chwilą, gdy zwietrzała skała zmieni o tyle swój mechaniczny i chemiczny skład, że stanie się mniej więcej odpowiednią do wyżywienia wyższych roślin, osiedlają się one na niej, jako nowy czynnik wietrzenia. Na razie zjawiają się gatunki najmniej wymagalne. Z tych mało wymagalnych roślin, przy udziale bakterii i tlenu powietrza, tworzą się pierwsze porcje próchnicy. [&hellip

Czytaj dalej...

Chemiczne czynniki tworzenia się gleby

Wśród czynników tej kategorii woda również nie małą odgrywa rolę. Przede wszystkim woda rozpuszcza i ługuje niektóre minerały. Zwłaszcza czynną jest w tym względzie woda nasycona gazem węglowym, to bowiem, co nie rozpuszcza się w czystej wodzie, może rozpuścić się w wodzie nasyconej gazem węglowym. Węglany na przkł., jak węglan wapnia (CaCO,), w wodzie nasyconej [&hellip

Czytaj dalej...