Inaczej sprawa ta przedstawia się w glebach, doprowadzonych do odpowiedniej kultury przez nawożenie i uprawę. Tu drobne, pojedyncze ziarenka łączą się z sobą w grupy, czyli tz. gruzełki. Oczywiście, pomiędzy ziarenkami, tworzącymi gruzełek, znajdują się drobne przestworki włoskowate.

Gruzełki układają się obok innych podobnych gruzełków, jednak wskutek różnicy w ich kształcie i wielkości,  powstają między niemi wolne przestworki, większe of przestworków między cząstkowych w samych gruzełkach. W ten sposób zbudowana gleba posiada więc zarówno drobne włoskowate kanaliki, służące do utrzymania wody, jak i większe przestrzenie, w których woda utrzyma się nie może, a której miejsce zajmuje powietrze.

Budową więc, zapewniającą glebie, przy innych sprzyjających warunkach, dostatek zarówno powietrza jak i wody, jest budowa griizelkoioata.

Toteż wszelkimi siłami starać się winniśmy o nadanie takiej właśnie budowy glebie przez nas uprawianej, o stałe utrzymywanie tej budowy, oraz unikanie tego wszystkiego, co budowę gruzełkowatą zepsuć lub zgoła zniweczyć może.