Umiarkowana wilgotność sprzyja utrzymaniu dobrej budowy gleby, tymczasem nadmiar wody, lub susza działa w tym względzie ujemnie. Przy tym należy zaznaczyć, iż rola ocieniona roślinami, nawet przy dłuższej suszy, nie tak prędko traci swą dobrą budowę, jak rola naga, nie pokryta roślinnością.

Zbyt częste, bezpotrzebne poruszanie roli, czy to pługiem, czy broną psuje budowę roli, rozbija bowiem gruzełki i wywołuje rozpylenie gleby, zwłaszcza, jeśli czynności te wykonywujemy w roli zbyt suchej. Orząc rolę zbyt mokrą, a ciężką, psujemy budowę, pobudzając zlewanie się guzełków między sobą. Stąd też bardzo uważać należy na to, aby orki czy bronowania dokonywać w odpowiednim czasie i przy odpowiedniej wilgotności roli.

Nie mały również wpływ na budowę gleby ma wapń, mianowicie: o ile nawozy organiczne, a zwłaszcza obornik i nawozy zielone, zawsze działają dodatnio na budowę gleby, o tyle częste i forsowne używanie nawozów pomocniczych, mineralnych (zwłaszcza potasowych), działa ujemnie, powoduje bowiem zaskorupienie się roli i stopniową utratę budowy gruzełkowatej.

Dlatego też gospodarowanie na samych nawozach sztucznych, z zupełnym pominięciem obornika, czy nawozów zielonych jest niemożliwym.