Wśród czynników tej kategorii woda również nie małą odgrywa rolę. Przede wszystkim woda rozpuszcza i ługuje niektóre minerały. Zwłaszcza czynną jest w tym względzie woda nasycona gazem węglowym, to bowiem, co nie rozpuszcza się w czystej wodzie, może rozpuścić się w wodzie nasyconej gazem węglowym. Węglany na przkł., jak węglan wapnia (CaCO,), w wodzie nasyconej gazem węglowym rozpuszczają się łatwo, gdy w czystej wodzie są nie rozpuszczalne. Tym też tłumaczy się fakt, że woda źródlana, świeżo ze źródła zaczerpnięta, jest kryształowo czystą, gdy zaś postoi w cieple i pozbędzie się zawartego w niej gazu węglowego, wtedy tworzy się na dnie szklanki biały osad węglanu wapnia.

Poza tym woda łączy się chemicznie z pewnymi związkami, zmieniając ich własności, a zwłaszcza rozpuszczalność; na przykład, pod wpływem wody, anhydryt przechodzi w gips, z tlenków tworzą się wodziany, na przykład z tlenku żelazowego – wodzian żelazowy, z tlenku glinowego – wodzian glinowy.

Poważnym czynnikiem chemicznego wietrzenia jest tlen, już to rozpuszczony w wodzie, już to wnikający bezpośrednio z atmosfery w szczeliny skalne.

Tlen ten łączy się ze składnikami minerałów, tj. utlenia je, zmieniając skład chemiczny skały czy minerału. Pod wpływem tlenu związki mało utlenione (tlenniki) przechodzą w wysoko utlenione (tlenki). Nprzkł. tlennik żelaza FeO przechodzi w tlenek żelaza, jest to proces bardzo pożądany, zwłaszcza, gdy odbywa się w glebie już sformowanej.