Niekiedy stosuje się sól kuchenną jako nawóz pośredni, w celu uruchomienia potasu, zawartego w glebie w związkach nierozpuszczalnych, wtedy bowiem sód wypiera potas ze związków nierozpuszczalnych (na zasadzie reakcji podwójnej wymiany), sam staje na jego miejsce, potas zaś przechodzi wtedy w związek rozpuszczalny w wodzie – chlorek potasu (KCl).

Mangan jest pierwiastkiem, występującym w glebie w ilościach zazwyczaj minimalnych, przeważnie w postaci krzemianów. W ostatnich czasach niektóre związki manganu, a mianowicie wapno manganowe i manganoza, zaczęto stosować jako nawozy pośrednie.

Krzem jest pierwiastkiem, którego każda bezwzględnie gleba zawiera najwięcej. Występuje on w glebie najczęściej w postaci dwutlenku krzemu SiOj, jako piasek kwarcowy, poza tym jako stała część składowa wszystkich krzemianów, wchodzących w skład najpospolitszych minerałów, jak; szpat polny, mika itp. fizyczne własności gleby.