Magnez występuje w glebie przeważnie pod postacią tych samych związków co i wapń, tj. węglanów, siarczanów, krzemianów. Czasem używa się siarczanu magnezu jako nawozu pośredniego zamiast gipsu. Chlor. Znajduje się w glebie w postaci chlorków, tj. soli kwasu solnego, przeważnie potasowych KCl, sodowych NaCl lub też innych, bardziej skomplikowanych związków, głównie krzemianów.

Sód występuje w glebie w postaci związków analogicznych do związków potasu krzemianów, siarczanów itp.

Niektóre ziemie zawierają znaczną ilość soli kuchennej, tj. chlorku sodu NaCl, wynoszącą niekiedy 2%. Tak znaczne ilości soli kuchennej są na ogół dla roślin szkodliwe. Ziemie słone spotykają się nad brzegami mórz lub w pobliżu źródeł słonych. W Polsce można się z niemi spotkać w okolicy Buska i Solca (gub. Kielecka). Gleby słone najlepiej zamienić na łąki nawadniane, o ile, oczywiście, pozwala na to położenie. Przez nawadnianie bowiem sól ulega rozcieńczeniu, a częściowo wyługowaniu.