W powstawaniu próchnicy biorą duży udział pospolite w każdej próchnicznej ziemi dżdżownice, które karmią się martwymi szczątkami. Przepuszczają je one wraz z ziemią przez swój kanał pokarmowy, przez co następuje dokładne wymieszanie szczątków organicznych z ziemia, a następnie pod postacią odchodów wydzielają je na zewnątrz. Oprócz dżdżownic udział w przerabianiu szczątków roślinnych na materiał tworzący próchnicę biorą również owady, różne gryzonie itp.

Bez względu na to, czy szczątki roślin dostaną się do gleby w stanie surowym, czy też już przerobione w organizmie zwierzęcym, ulegają one w glebie dalszemu rozkładowi, skutkiem którego zawarte w nich, bardzo skomplikowane związki chemiczne zostają przeistoczone na bardziej proste i dla roślin przydatne.

Kierunek jednak oraz rezultat tego rozkładu będzie bardzo różny, zależnie od warunków, w jakich będzie się on odbywał, a przede wszystkim od tego, czy powietrze (tlen) będzie miało dostęp do rozkładającej się masy, czy też nie.