Gdy rozkład szczątków organicznych odbywa się przy braku powietrza następuje, jak powiedzieliśmy, gnicie. Dzieje się to na przkł. w glebach zbyt zwięzłych i mokrych, gdzie powietrze dostępu niema, lub przy zbyt głębokim przyoraniu nawozu. W tych warunkach wydziela się mało gazu węglowego, powstają tz. Kwasy próchnicowe, szkodliwe dla roślin uprawnych, wywiązuje się gaz trujący – siarkowodór i inne szkodliwe, mało utlenione związki. Próchnica, powstała w takich warunkach, nazywa się „kwaśną”.

Dla rolnika ważnym jest, aby wpływał on na bezpośrednie tworzenie się próchnicy słodkiej, oraz na przemianę kwaśnej na słodką. Pierwszym warunkiem tego będzie jak najlepsze przewietrzenie roli. Tam, gdzie szkodzi temu zbytnia wilgotność, wskutek wysokiego stanu wody zaskórnej, musimy rolę osuszyć, na przkł. Przez zdrenowanie. Aby zaś zniszczyć szkodliwe kwasy próchnicowe, należy uciec się do wapnowania. Przy uprawie roli, a zwłaszcza przy przyorywaniu obornika czy nawozu zielonego, należy mieć zawsze na względzie dostęp powietrza; zwłaszcza na glebach ciężkich nie przerywać głęboko, rolę zaś utrzymywać w stanie pulchnym, lecz nie sproszkowanym, a gruzełkowatym.