Próchnica bardzo dodatnio działa na utrzymanie w glebie wilgoci, na rozpuszczalność mineralnych składników gleby (wskutek wydzielania gazu węglowego), dostarcza glebie pewnej ilości azotu, absorbuje amoniak. Poza tern, próchnica bardzo dodatnio wpływa na fizyczny stan gleby – rozluźnia zbyt zwięzłe, wiąże zbyt luźne, dobrze wchłania promienie cieplne, a więc wpływa na lepsze ogrzanie się gleby, sprzyja wreszcie wytworzeniu gruzełkowatej struktury.

Ten właśnie różnorodny, dobroczynny wpływ, jaki wywiera próchnica na glebę, sprawia, że jest ona tak w glebie pożądaną.

Zwłaszcza dbać należy o próchnicę na ziemiach lekkich., gdyż tu, z powodu dużej przewiewności, próchnica szybko się spala i ginie. Dwa mamy na to sposoby: nawożenie obornikiem lub zielone nawozy. Przez zielone nawozy nawet b. jałowe piaski możemy doprowadzić do kultury.