? chirurgia ręki warszawa - Chemia rolna

chirurgia ręki warszawa

Mineralogiczny skład gleby cz. 3

W powstawaniu próchnicy biorą duży udział pospolite w każdej próchnicznej ziemi dżdżownice, które karmią się martwymi szczątkami. Przepuszczają je one wraz z ziemią przez swój kanał pokarmowy, przez co następuje dokładne wymieszanie szczątków organicznych z ziemia, a następnie pod postacią odchodów wydzielają je na zewnątrz. Oprócz dżdżownic udział w przerabianiu szczątków roślinnych na materiał tworzący [&hellip

chirurgia ręki warszawa

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 10

Niekiedy stosuje się sól kuchenną jako nawóz pośredni, w celu uruchomienia potasu, zawartego w glebie w związkach nierozpuszczalnych, wtedy bowiem sód wypiera potas ze związków nierozpuszczalnych (na zasadzie reakcji podwójnej wymiany), sam staje na jego miejsce, potas zaś przechodzi wtedy w związek rozpuszczalny w wodzie – chlorek potasu (KCl). Mangan jest pierwiastkiem, występującym w glebie [&hellip

chirurgia ręki warszawa

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 3

Fosfor znajduje się w glebie w postaci soli kwasu fosforowego (H5PO4), czyli fosforanów, a szczególnie fosforanów wapniowych, żelazowych i glinowych. Przy czym tylko fosforany wapniowe mają wartość istotną dla roślin, fosforany glinowe, a zwłaszcza żelazowe, ze względu na to, że bardzo trudno przeistaczają się w związki rozpuszczalne, są, w przeważanej mierze, bezużyteczne. Dlatego też, przy [&hellip

chirurgia ręki warszawa

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 9

Magnez występuje w glebie przeważnie pod postacią tych samych związków co i wapń, tj. węglanów, siarczanów, krzemianów. Czasem używa się siarczanu magnezu jako nawozu pośredniego zamiast gipsu. Chlor. Znajduje się w glebie w postaci chlorków, tj. soli kwasu solnego, przeważnie potasowych KCl, sodowych NaCl lub też innych, bardziej skomplikowanych związków, głównie krzemianów. Sód występuje w [&hellip

chirurgia ręki warszawa

Czytaj dalej...

Chemiczne czynniki tworzenia się gleby

Wśród czynników tej kategorii woda również nie małą odgrywa rolę. Przede wszystkim woda rozpuszcza i ługuje niektóre minerały. Zwłaszcza czynną jest w tym względzie woda nasycona gazem węglowym, to bowiem, co nie rozpuszcza się w czystej wodzie, może rozpuścić się w wodzie nasyconej gazem węglowym. Węglany na przkł., jak węglan wapnia (CaCO,), w wodzie nasyconej [&hellip

chirurgia ręki warszawa

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 8

Siarka występuje w glebie najczęściej w postaci siarczanów, z których najpospolitszymi: są anhydryt i gips. Poza tym znajduje się ona w materii próchnicowej. W glebach torfowych, i w ogóle kwaśnych, siarka spotyka się w postaci siarkowodoru (H,S) i siarczków, nprzkł. siarczku żelaza (FeS2); zarówno siarkowodór jak i siarczki są dla roślin trujące. Pozbyć się ich [&hellip

chirurgia ręki warszawa

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 7

Wapno jednak potrzebne jest w glebie jeszcze, i przede wszystkim, dla utrzymania dobrego stanu fizycznego i chemicznego gleby. Choć węglan wapnia nie rozpuszcza się w czystej wodzie, to jednak w wodzie zawierającej gaz węglowy rozpuszcza się łatwo. Dlatego też zwłaszcza wierzchnie warstwy mogą łatwo utracić zawarty w nich węglan wapniowy przez wyługowanie takowego wodą, a [&hellip

chirurgia ręki warszawa

Czytaj dalej...

Biologiczne czynniki tworzenia się gleby

Z chwilą, gdy zwietrzała skała zmieni o tyle swój mechaniczny i chemiczny skład, że stanie się mniej więcej odpowiednią do wyżywienia wyższych roślin, osiedlają się one na niej, jako nowy czynnik wietrzenia. Na razie zjawiają się gatunki najmniej wymagalne. Z tych mało wymagalnych roślin, przy udziale bakterii i tlenu powietrza, tworzą się pierwsze porcje próchnicy. [&hellip

chirurgia ręki warszawa

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 5

Gdy rozkład szczątków organicznych odbywa się przy braku powietrza następuje, jak powiedzieliśmy, gnicie. Dzieje się to na przkł. w glebach zbyt zwięzłych i mokrych, gdzie powietrze dostępu niema, lub przy zbyt głębokim przyoraniu nawozu. W tych warunkach wydziela się mało gazu węglowego, powstają tz. Kwasy próchnicowe, szkodliwe dla roślin uprawnych, wywiązuje się gaz trujący – [&hellip

chirurgia ręki warszawa

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 1

Skład mineralogiczny gleby zależy, oczywiście, w pierwszym rzędzie od mineralogicznego składu skały, z której gleba powstała, poza tern zaś od charakteru czynników, pod wpływem których odbywało się wietrzenie skały. Glina. Najbardziej miałkie cząsteczki (pył i miał) nazywamy zazwyczaj ogólnym mianem „gliny”. Ta „glina” jednak może mieć nader różny skład mineralogiczny, a co zatem idzie, chemiczny. [&hellip

chirurgia ręki warszawa

Czytaj dalej...

chirurgia ręki warszawa