? dentysta Warszawa Bemowo - Chemia rolna

dentysta Warszawa Bemowo

Chemiczny skład gleby cz. 7

Wapno jednak potrzebne jest w glebie jeszcze, i przede wszystkim, dla utrzymania dobrego stanu fizycznego i chemicznego gleby. Choć węglan wapnia nie rozpuszcza się w czystej wodzie, to jednak w wodzie zawierającej gaz węglowy rozpuszcza się łatwo. Dlatego też zwłaszcza wierzchnie warstwy mogą łatwo utracić zawarty w nich węglan wapniowy przez wyługowanie takowego wodą, a [&hellip

dentysta Warszawa Bemowo

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 2

Niedobór azotu w glebie, który zazwyczaj daje się najsilniej odczuwać, pokrywamy przez nawożenie ziemi obornikiem, kompostem, saletrą chilijską lub norweską solami amonowymi, a także wapnem azotowym i azotem wapniowym (te ostatnie jeszcze mało są w użyciu i nie zostały dostatecznie wypróbowane), wreszcie przez uprawę roślin motylkowych oraz przez pobudzanie, drogą racjonalnej uprawy (zwłaszcza w czarnym [&hellip

dentysta Warszawa Bemowo

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 9

Magnez występuje w glebie przeważnie pod postacią tych samych związków co i wapń, tj. węglanów, siarczanów, krzemianów. Czasem używa się siarczanu magnezu jako nawozu pośredniego zamiast gipsu. Chlor. Znajduje się w glebie w postaci chlorków, tj. soli kwasu solnego, przeważnie potasowych KCl, sodowych NaCl lub też innych, bardziej skomplikowanych związków, głównie krzemianów. Sód występuje w [&hellip

dentysta Warszawa Bemowo

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 6

Nie mniej, gleby ubogie w potas wymagają od czasu do czasu dostarczania go glebie w postaci nawozów potasowych, a mianowicie: kainitu, karnalitu, soli potasowych fabrycznych, popiołu itp. Wapń występuje w glebie w postaci węglanu wapnia, krzemianów, siarczanów, wreszcie związków organicznych (próchnianów wapnia). Najcenniejszą postacią wapnia w glebie jest węglan wapniowy, występuje on tu, przeważnie, w [&hellip

dentysta Warszawa Bemowo

Czytaj dalej...

Budowa gleby cz. 1

Pod budowa gleby rozumimy wzajemne ugrupowanie cząstek, składających glebę. Od sposobu tego ugrupowania zależy obecność w glebie większych przestworków, mieszczących w sobie zapasy powietrza, i mniejszych (włoskowatych), przeznaczonych dla wody. I woda, i powietrze są na równi potrzebne. Od ich odpowiedniego wzajemnego ustosunkowania zależy dodatni przebieg procesów chemiczno-biologicznych w glebie, mającjych na celu przeistoczenie chemicznych [&hellip

dentysta Warszawa Bemowo

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 4

W pierwszym wypadku będzie miało miejsce tz. butwienie rezultatem którego będzie próchnica „słodka”; w drugim – gnicie, dające próchnicę „kwaśną”. Butwienie odbywa się przy udziale bakteryj tlenowych, tj. takich, które mogą żyć jedynie w dostępie powietrza. Przy butwieniu szczątki roślinne ulegają powolnemu spalaniu, przy czym wydziela się dużo gazu węglowego (COj), azot zawarty w materii [&hellip

dentysta Warszawa Bemowo

Czytaj dalej...

Mechaniczny skład gleby

Zależnie od swego charakteru, składniki mineralogiczne skał w różnym stopniu poddają się czynnikami wietrzenia – jedne rozpadają się szybciej, tworząc pył i miał, inne zachowują się oporniej i zostają w glebie nad postacią ziarn większej lub mniejszej wielkości (piasek, żwir, kamienie). Przy pomocy mechanicznego rozbioru gleby, przepuszczania przez sito o oczkach różnej średnicy oraz szlamowania [&hellip

dentysta Warszawa Bemowo

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 6

Próchnica bardzo dodatnio działa na utrzymanie w glebie wilgoci, na rozpuszczalność mineralnych składników gleby (wskutek wydzielania gazu węglowego), dostarcza glebie pewnej ilości azotu, absorbuje amoniak. Poza tern, próchnica bardzo dodatnio wpływa na fizyczny stan gleby – rozluźnia zbyt zwięzłe, wiąże zbyt luźne, dobrze wchłania promienie cieplne, a więc wpływa na lepsze ogrzanie się gleby, sprzyja [&hellip

dentysta Warszawa Bemowo

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 4

Do najpospolitszych minerałów, zawierających sole kwasu fosforowego należą: apatyt i fosforyty. Pewna ilość fosforu znajduje się w glebie także w postaci związków organicznych próchnicy, staje się on dostępnym dla roślin dopiero po zmineralizowaniu, które odbywa się w tychże warunkach co i nitryfikacja. Naturalna zawartość kwasu fosforowego w glebie jest bardzo niewielka i wyraża się w [&hellip

dentysta Warszawa Bemowo

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 5

Potas występuje w glebie w większej ilości niż fosfor. Znajduje się on tu pierwotnie przeważnie pod postacią bezwodnych glinokrzemianów potasowych, nierozpuszczalnych ani w wodzie, ani w słabych kwasach a więc w postaci niedostępnej dla roślin. Przy wietrzeniu, w warunkach sprzyjających, te bezwodne glinokrzemiany przyłączają wodę i zamieniają się w rozpuszczalne w wodzie, nasyconej gazem węglowym, [&hellip

dentysta Warszawa Bemowo

Czytaj dalej...

dentysta Warszawa Bemowo