? Glazura i terakota Warszawa Ursynów - Chemia rolna

Glazura i terakota Warszawa Ursynów

Chemiczny skład gleby cz. 5

Potas występuje w glebie w większej ilości niż fosfor. Znajduje się on tu pierwotnie przeważnie pod postacią bezwodnych glinokrzemianów potasowych, nierozpuszczalnych ani w wodzie, ani w słabych kwasach a więc w postaci niedostępnej dla roślin. Przy wietrzeniu, w warunkach sprzyjających, te bezwodne glinokrzemiany przyłączają wodę i zamieniają się w rozpuszczalne w wodzie, nasyconej gazem węglowym, [&hellip

Glazura i terakota Warszawa Ursynów

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 7

Wapno jednak potrzebne jest w glebie jeszcze, i przede wszystkim, dla utrzymania dobrego stanu fizycznego i chemicznego gleby. Choć węglan wapnia nie rozpuszcza się w czystej wodzie, to jednak w wodzie zawierającej gaz węglowy rozpuszcza się łatwo. Dlatego też zwłaszcza wierzchnie warstwy mogą łatwo utracić zawarty w nich węglan wapniowy przez wyługowanie takowego wodą, a [&hellip

Glazura i terakota Warszawa Ursynów

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 2

Niedobór azotu w glebie, który zazwyczaj daje się najsilniej odczuwać, pokrywamy przez nawożenie ziemi obornikiem, kompostem, saletrą chilijską lub norweską solami amonowymi, a także wapnem azotowym i azotem wapniowym (te ostatnie jeszcze mało są w użyciu i nie zostały dostatecznie wypróbowane), wreszcie przez uprawę roślin motylkowych oraz przez pobudzanie, drogą racjonalnej uprawy (zwłaszcza w czarnym [&hellip

Glazura i terakota Warszawa Ursynów

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 1

Chemiczny skład gleby, z punktu widzenia praktycznego, interesuje nas głównie o tyle, o ile tyczy się on zawartości oraz postaci, pod którą występują w glebie pierwiastki pokarmowe roślin, lub też związki dla niej szkodliwe. Z tego więc założenia wychodząc, zajmiemy się obecnie rozpatrzeniem, w jakiej ilości i jakiej postaci zawierać może gleba pierwiastki pokarmowe. W [&hellip

Glazura i terakota Warszawa Ursynów

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 3

Fosfor znajduje się w glebie w postaci soli kwasu fosforowego (H5PO4), czyli fosforanów, a szczególnie fosforanów wapniowych, żelazowych i glinowych. Przy czym tylko fosforany wapniowe mają wartość istotną dla roślin, fosforany glinowe, a zwłaszcza żelazowe, ze względu na to, że bardzo trudno przeistaczają się w związki rozpuszczalne, są, w przeważanej mierze, bezużyteczne. Dlatego też, przy [&hellip

Glazura i terakota Warszawa Ursynów

Czytaj dalej...

Chemiczne czynniki tworzenia się gleby

Wśród czynników tej kategorii woda również nie małą odgrywa rolę. Przede wszystkim woda rozpuszcza i ługuje niektóre minerały. Zwłaszcza czynną jest w tym względzie woda nasycona gazem węglowym, to bowiem, co nie rozpuszcza się w czystej wodzie, może rozpuścić się w wodzie nasyconej gazem węglowym. Węglany na przkł., jak węglan wapnia (CaCO,), w wodzie nasyconej [&hellip

Glazura i terakota Warszawa Ursynów

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 9

Magnez występuje w glebie przeważnie pod postacią tych samych związków co i wapń, tj. węglanów, siarczanów, krzemianów. Czasem używa się siarczanu magnezu jako nawozu pośredniego zamiast gipsu. Chlor. Znajduje się w glebie w postaci chlorków, tj. soli kwasu solnego, przeważnie potasowych KCl, sodowych NaCl lub też innych, bardziej skomplikowanych związków, głównie krzemianów. Sód występuje w [&hellip

Glazura i terakota Warszawa Ursynów

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 8

Siarka występuje w glebie najczęściej w postaci siarczanów, z których najpospolitszymi: są anhydryt i gips. Poza tym znajduje się ona w materii próchnicowej. W glebach torfowych, i w ogóle kwaśnych, siarka spotyka się w postaci siarkowodoru (H,S) i siarczków, nprzkł. siarczku żelaza (FeS2); zarówno siarkowodór jak i siarczki są dla roślin trujące. Pozbyć się ich [&hellip

Glazura i terakota Warszawa Ursynów

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 5

Gdy rozkład szczątków organicznych odbywa się przy braku powietrza następuje, jak powiedzieliśmy, gnicie. Dzieje się to na przkł. w glebach zbyt zwięzłych i mokrych, gdzie powietrze dostępu niema, lub przy zbyt głębokim przyoraniu nawozu. W tych warunkach wydziela się mało gazu węglowego, powstają tz. Kwasy próchnicowe, szkodliwe dla roślin uprawnych, wywiązuje się gaz trujący – [&hellip

Glazura i terakota Warszawa Ursynów

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 10

Niekiedy stosuje się sól kuchenną jako nawóz pośredni, w celu uruchomienia potasu, zawartego w glebie w związkach nierozpuszczalnych, wtedy bowiem sód wypiera potas ze związków nierozpuszczalnych (na zasadzie reakcji podwójnej wymiany), sam staje na jego miejsce, potas zaś przechodzi wtedy w związek rozpuszczalny w wodzie – chlorek potasu (KCl). Mangan jest pierwiastkiem, występującym w glebie [&hellip

Glazura i terakota Warszawa Ursynów

Czytaj dalej...

Glazura i terakota Warszawa Ursynów