? konserwacja dźwigów - Chemia rolna

konserwacja dźwigów

Mineralogiczny skład gleby cz. 5

Gdy rozkład szczątków organicznych odbywa się przy braku powietrza następuje, jak powiedzieliśmy, gnicie. Dzieje się to na przkł. w glebach zbyt zwięzłych i mokrych, gdzie powietrze dostępu niema, lub przy zbyt głębokim przyoraniu nawozu. W tych warunkach wydziela się mało gazu węglowego, powstają tz. Kwasy próchnicowe, szkodliwe dla roślin uprawnych, wywiązuje się gaz trujący – [&hellip

konserwacja dźwigów

Czytaj dalej...

Mechaniczny skład gleby

Zależnie od swego charakteru, składniki mineralogiczne skał w różnym stopniu poddają się czynnikami wietrzenia – jedne rozpadają się szybciej, tworząc pył i miał, inne zachowują się oporniej i zostają w glebie nad postacią ziarn większej lub mniejszej wielkości (piasek, żwir, kamienie). Przy pomocy mechanicznego rozbioru gleby, przepuszczania przez sito o oczkach różnej średnicy oraz szlamowania [&hellip

konserwacja dźwigów

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 6

Nie mniej, gleby ubogie w potas wymagają od czasu do czasu dostarczania go glebie w postaci nawozów potasowych, a mianowicie: kainitu, karnalitu, soli potasowych fabrycznych, popiołu itp. Wapń występuje w glebie w postaci węglanu wapnia, krzemianów, siarczanów, wreszcie związków organicznych (próchnianów wapnia). Najcenniejszą postacią wapnia w glebie jest węglan wapniowy, występuje on tu, przeważnie, w [&hellip

konserwacja dźwigów

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 4

W pierwszym wypadku będzie miało miejsce tz. butwienie rezultatem którego będzie próchnica „słodka”; w drugim – gnicie, dające próchnicę „kwaśną”. Butwienie odbywa się przy udziale bakteryj tlenowych, tj. takich, które mogą żyć jedynie w dostępie powietrza. Przy butwieniu szczątki roślinne ulegają powolnemu spalaniu, przy czym wydziela się dużo gazu węglowego (COj), azot zawarty w materii [&hellip

konserwacja dźwigów

Czytaj dalej...

Biologiczne czynniki tworzenia się gleby

Z chwilą, gdy zwietrzała skała zmieni o tyle swój mechaniczny i chemiczny skład, że stanie się mniej więcej odpowiednią do wyżywienia wyższych roślin, osiedlają się one na niej, jako nowy czynnik wietrzenia. Na razie zjawiają się gatunki najmniej wymagalne. Z tych mało wymagalnych roślin, przy udziale bakterii i tlenu powietrza, tworzą się pierwsze porcje próchnicy. [&hellip

konserwacja dźwigów

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 1

Chemiczny skład gleby, z punktu widzenia praktycznego, interesuje nas głównie o tyle, o ile tyczy się on zawartości oraz postaci, pod którą występują w glebie pierwiastki pokarmowe roślin, lub też związki dla niej szkodliwe. Z tego więc założenia wychodząc, zajmiemy się obecnie rozpatrzeniem, w jakiej ilości i jakiej postaci zawierać może gleba pierwiastki pokarmowe. W [&hellip

konserwacja dźwigów

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 7

Wapno jednak potrzebne jest w glebie jeszcze, i przede wszystkim, dla utrzymania dobrego stanu fizycznego i chemicznego gleby. Choć węglan wapnia nie rozpuszcza się w czystej wodzie, to jednak w wodzie zawierającej gaz węglowy rozpuszcza się łatwo. Dlatego też zwłaszcza wierzchnie warstwy mogą łatwo utracić zawarty w nich węglan wapniowy przez wyługowanie takowego wodą, a [&hellip

konserwacja dźwigów

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 9

Magnez występuje w glebie przeważnie pod postacią tych samych związków co i wapń, tj. węglanów, siarczanów, krzemianów. Czasem używa się siarczanu magnezu jako nawozu pośredniego zamiast gipsu. Chlor. Znajduje się w glebie w postaci chlorków, tj. soli kwasu solnego, przeważnie potasowych KCl, sodowych NaCl lub też innych, bardziej skomplikowanych związków, głównie krzemianów. Sód występuje w [&hellip

konserwacja dźwigów

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 2

Toż samo odnosi się do żwiru i kamyczków, mogą to być większe ziarna kwarcu lub innych minerałów Ziarna kwarcu wyróżniają się swą bezbarwnością i przezroczystością, ziarna zaś innych minerałów są białe lub różnobarwne i nieprzezroczyste. Poza tymi składnikami w każdej glebie znajduje się większa lub mniejsza ilość rozkruszonego i wymieszanego z cząstkami ziemi wapniaka (węglan [&hellip

konserwacja dźwigów

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 3

W powstawaniu próchnicy biorą duży udział pospolite w każdej próchnicznej ziemi dżdżownice, które karmią się martwymi szczątkami. Przepuszczają je one wraz z ziemią przez swój kanał pokarmowy, przez co następuje dokładne wymieszanie szczątków organicznych z ziemia, a następnie pod postacią odchodów wydzielają je na zewnątrz. Oprócz dżdżownic udział w przerabianiu szczątków roślinnych na materiał tworzący [&hellip

konserwacja dźwigów

Czytaj dalej...

konserwacja dźwigów