? Pierwszy taniec Poznań - Chemia rolna

Pierwszy taniec Poznań

Chemiczny skład gleby cz. 10

Niekiedy stosuje się sól kuchenną jako nawóz pośredni, w celu uruchomienia potasu, zawartego w glebie w związkach nierozpuszczalnych, wtedy bowiem sód wypiera potas ze związków nierozpuszczalnych (na zasadzie reakcji podwójnej wymiany), sam staje na jego miejsce, potas zaś przechodzi wtedy w związek rozpuszczalny w wodzie – chlorek potasu (KCl). Mangan jest pierwiastkiem, występującym w glebie [&hellip

Pierwszy taniec Poznań

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 8

Siarka występuje w glebie najczęściej w postaci siarczanów, z których najpospolitszymi: są anhydryt i gips. Poza tym znajduje się ona w materii próchnicowej. W glebach torfowych, i w ogóle kwaśnych, siarka spotyka się w postaci siarkowodoru (H,S) i siarczków, nprzkł. siarczku żelaza (FeS2); zarówno siarkowodór jak i siarczki są dla roślin trujące. Pozbyć się ich [&hellip

Pierwszy taniec Poznań

Czytaj dalej...

Chemiczne czynniki tworzenia się gleby

Wśród czynników tej kategorii woda również nie małą odgrywa rolę. Przede wszystkim woda rozpuszcza i ługuje niektóre minerały. Zwłaszcza czynną jest w tym względzie woda nasycona gazem węglowym, to bowiem, co nie rozpuszcza się w czystej wodzie, może rozpuścić się w wodzie nasyconej gazem węglowym. Węglany na przkł., jak węglan wapnia (CaCO,), w wodzie nasyconej [&hellip

Pierwszy taniec Poznań

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 9

Magnez występuje w glebie przeważnie pod postacią tych samych związków co i wapń, tj. węglanów, siarczanów, krzemianów. Czasem używa się siarczanu magnezu jako nawozu pośredniego zamiast gipsu. Chlor. Znajduje się w glebie w postaci chlorków, tj. soli kwasu solnego, przeważnie potasowych KCl, sodowych NaCl lub też innych, bardziej skomplikowanych związków, głównie krzemianów. Sód występuje w [&hellip

Pierwszy taniec Poznań

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 3

W powstawaniu próchnicy biorą duży udział pospolite w każdej próchnicznej ziemi dżdżownice, które karmią się martwymi szczątkami. Przepuszczają je one wraz z ziemią przez swój kanał pokarmowy, przez co następuje dokładne wymieszanie szczątków organicznych z ziemia, a następnie pod postacią odchodów wydzielają je na zewnątrz. Oprócz dżdżownic udział w przerabianiu szczątków roślinnych na materiał tworzący [&hellip

Pierwszy taniec Poznań

Czytaj dalej...

Budowa gleby cz. 1

Pod budowa gleby rozumimy wzajemne ugrupowanie cząstek, składających glebę. Od sposobu tego ugrupowania zależy obecność w glebie większych przestworków, mieszczących w sobie zapasy powietrza, i mniejszych (włoskowatych), przeznaczonych dla wody. I woda, i powietrze są na równi potrzebne. Od ich odpowiedniego wzajemnego ustosunkowania zależy dodatni przebieg procesów chemiczno-biologicznych w glebie, mającjych na celu przeistoczenie chemicznych [&hellip

Pierwszy taniec Poznań

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 1

Chemiczny skład gleby, z punktu widzenia praktycznego, interesuje nas głównie o tyle, o ile tyczy się on zawartości oraz postaci, pod którą występują w glebie pierwiastki pokarmowe roślin, lub też związki dla niej szkodliwe. Z tego więc założenia wychodząc, zajmiemy się obecnie rozpatrzeniem, w jakiej ilości i jakiej postaci zawierać może gleba pierwiastki pokarmowe. W [&hellip

Pierwszy taniec Poznań

Czytaj dalej...

Biologiczne czynniki tworzenia się gleby

Z chwilą, gdy zwietrzała skała zmieni o tyle swój mechaniczny i chemiczny skład, że stanie się mniej więcej odpowiednią do wyżywienia wyższych roślin, osiedlają się one na niej, jako nowy czynnik wietrzenia. Na razie zjawiają się gatunki najmniej wymagalne. Z tych mało wymagalnych roślin, przy udziale bakterii i tlenu powietrza, tworzą się pierwsze porcje próchnicy. [&hellip

Pierwszy taniec Poznań

Czytaj dalej...

Mechaniczny skład gleby

Zależnie od swego charakteru, składniki mineralogiczne skał w różnym stopniu poddają się czynnikami wietrzenia – jedne rozpadają się szybciej, tworząc pył i miał, inne zachowują się oporniej i zostają w glebie nad postacią ziarn większej lub mniejszej wielkości (piasek, żwir, kamienie). Przy pomocy mechanicznego rozbioru gleby, przepuszczania przez sito o oczkach różnej średnicy oraz szlamowania [&hellip

Pierwszy taniec Poznań

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 6

Nie mniej, gleby ubogie w potas wymagają od czasu do czasu dostarczania go glebie w postaci nawozów potasowych, a mianowicie: kainitu, karnalitu, soli potasowych fabrycznych, popiołu itp. Wapń występuje w glebie w postaci węglanu wapnia, krzemianów, siarczanów, wreszcie związków organicznych (próchnianów wapnia). Najcenniejszą postacią wapnia w glebie jest węglan wapniowy, występuje on tu, przeważnie, w [&hellip

Pierwszy taniec Poznań

Czytaj dalej...

Pierwszy taniec Poznań