? płyny szczecin - Chemia rolna

płyny szczecin

Mineralogiczny skład gleby cz. 6

Próchnica bardzo dodatnio działa na utrzymanie w glebie wilgoci, na rozpuszczalność mineralnych składników gleby (wskutek wydzielania gazu węglowego), dostarcza glebie pewnej ilości azotu, absorbuje amoniak. Poza tern, próchnica bardzo dodatnio wpływa na fizyczny stan gleby – rozluźnia zbyt zwięzłe, wiąże zbyt luźne, dobrze wchłania promienie cieplne, a więc wpływa na lepsze ogrzanie się gleby, sprzyja [&hellip

płyny szczecin

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 3

W powstawaniu próchnicy biorą duży udział pospolite w każdej próchnicznej ziemi dżdżownice, które karmią się martwymi szczątkami. Przepuszczają je one wraz z ziemią przez swój kanał pokarmowy, przez co następuje dokładne wymieszanie szczątków organicznych z ziemia, a następnie pod postacią odchodów wydzielają je na zewnątrz. Oprócz dżdżownic udział w przerabianiu szczątków roślinnych na materiał tworzący [&hellip

płyny szczecin

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 4

Do najpospolitszych minerałów, zawierających sole kwasu fosforowego należą: apatyt i fosforyty. Pewna ilość fosforu znajduje się w glebie także w postaci związków organicznych próchnicy, staje się on dostępnym dla roślin dopiero po zmineralizowaniu, które odbywa się w tychże warunkach co i nitryfikacja. Naturalna zawartość kwasu fosforowego w glebie jest bardzo niewielka i wyraża się w [&hellip

płyny szczecin

Czytaj dalej...

Chemiczne czynniki tworzenia się gleby

Wśród czynników tej kategorii woda również nie małą odgrywa rolę. Przede wszystkim woda rozpuszcza i ługuje niektóre minerały. Zwłaszcza czynną jest w tym względzie woda nasycona gazem węglowym, to bowiem, co nie rozpuszcza się w czystej wodzie, może rozpuścić się w wodzie nasyconej gazem węglowym. Węglany na przkł., jak węglan wapnia (CaCO,), w wodzie nasyconej [&hellip

płyny szczecin

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 1

Chemiczny skład gleby, z punktu widzenia praktycznego, interesuje nas głównie o tyle, o ile tyczy się on zawartości oraz postaci, pod którą występują w glebie pierwiastki pokarmowe roślin, lub też związki dla niej szkodliwe. Z tego więc założenia wychodząc, zajmiemy się obecnie rozpatrzeniem, w jakiej ilości i jakiej postaci zawierać może gleba pierwiastki pokarmowe. W [&hellip

płyny szczecin

Czytaj dalej...

Mechaniczny skład gleby

Zależnie od swego charakteru, składniki mineralogiczne skał w różnym stopniu poddają się czynnikami wietrzenia – jedne rozpadają się szybciej, tworząc pył i miał, inne zachowują się oporniej i zostają w glebie nad postacią ziarn większej lub mniejszej wielkości (piasek, żwir, kamienie). Przy pomocy mechanicznego rozbioru gleby, przepuszczania przez sito o oczkach różnej średnicy oraz szlamowania [&hellip

płyny szczecin

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 2

Niedobór azotu w glebie, który zazwyczaj daje się najsilniej odczuwać, pokrywamy przez nawożenie ziemi obornikiem, kompostem, saletrą chilijską lub norweską solami amonowymi, a także wapnem azotowym i azotem wapniowym (te ostatnie jeszcze mało są w użyciu i nie zostały dostatecznie wypróbowane), wreszcie przez uprawę roślin motylkowych oraz przez pobudzanie, drogą racjonalnej uprawy (zwłaszcza w czarnym [&hellip

płyny szczecin

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 7

Wapno jednak potrzebne jest w glebie jeszcze, i przede wszystkim, dla utrzymania dobrego stanu fizycznego i chemicznego gleby. Choć węglan wapnia nie rozpuszcza się w czystej wodzie, to jednak w wodzie zawierającej gaz węglowy rozpuszcza się łatwo. Dlatego też zwłaszcza wierzchnie warstwy mogą łatwo utracić zawarty w nich węglan wapniowy przez wyługowanie takowego wodą, a [&hellip

płyny szczecin

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 8

Siarka występuje w glebie najczęściej w postaci siarczanów, z których najpospolitszymi: są anhydryt i gips. Poza tym znajduje się ona w materii próchnicowej. W glebach torfowych, i w ogóle kwaśnych, siarka spotyka się w postaci siarkowodoru (H,S) i siarczków, nprzkł. siarczku żelaza (FeS2); zarówno siarkowodór jak i siarczki są dla roślin trujące. Pozbyć się ich [&hellip

płyny szczecin

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 10

Niekiedy stosuje się sól kuchenną jako nawóz pośredni, w celu uruchomienia potasu, zawartego w glebie w związkach nierozpuszczalnych, wtedy bowiem sód wypiera potas ze związków nierozpuszczalnych (na zasadzie reakcji podwójnej wymiany), sam staje na jego miejsce, potas zaś przechodzi wtedy w związek rozpuszczalny w wodzie – chlorek potasu (KCl). Mangan jest pierwiastkiem, występującym w glebie [&hellip

płyny szczecin

Czytaj dalej...

płyny szczecin