? Producent sauny suchej - Chemia rolna

Producent sauny suchej

Chemiczny skład gleby cz. 7

Wapno jednak potrzebne jest w glebie jeszcze, i przede wszystkim, dla utrzymania dobrego stanu fizycznego i chemicznego gleby. Choć węglan wapnia nie rozpuszcza się w czystej wodzie, to jednak w wodzie zawierającej gaz węglowy rozpuszcza się łatwo. Dlatego też zwłaszcza wierzchnie warstwy mogą łatwo utracić zawarty w nich węglan wapniowy przez wyługowanie takowego wodą, a [&hellip

Producent sauny suchej

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 1

Skład mineralogiczny gleby zależy, oczywiście, w pierwszym rzędzie od mineralogicznego składu skały, z której gleba powstała, poza tern zaś od charakteru czynników, pod wpływem których odbywało się wietrzenie skały. Glina. Najbardziej miałkie cząsteczki (pył i miał) nazywamy zazwyczaj ogólnym mianem „gliny”. Ta „glina” jednak może mieć nader różny skład mineralogiczny, a co zatem idzie, chemiczny. [&hellip

Producent sauny suchej

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 8

Siarka występuje w glebie najczęściej w postaci siarczanów, z których najpospolitszymi: są anhydryt i gips. Poza tym znajduje się ona w materii próchnicowej. W glebach torfowych, i w ogóle kwaśnych, siarka spotyka się w postaci siarkowodoru (H,S) i siarczków, nprzkł. siarczku żelaza (FeS2); zarówno siarkowodór jak i siarczki są dla roślin trujące. Pozbyć się ich [&hellip

Producent sauny suchej

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 2

Niedobór azotu w glebie, który zazwyczaj daje się najsilniej odczuwać, pokrywamy przez nawożenie ziemi obornikiem, kompostem, saletrą chilijską lub norweską solami amonowymi, a także wapnem azotowym i azotem wapniowym (te ostatnie jeszcze mało są w użyciu i nie zostały dostatecznie wypróbowane), wreszcie przez uprawę roślin motylkowych oraz przez pobudzanie, drogą racjonalnej uprawy (zwłaszcza w czarnym [&hellip

Producent sauny suchej

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 3

Fosfor znajduje się w glebie w postaci soli kwasu fosforowego (H5PO4), czyli fosforanów, a szczególnie fosforanów wapniowych, żelazowych i glinowych. Przy czym tylko fosforany wapniowe mają wartość istotną dla roślin, fosforany glinowe, a zwłaszcza żelazowe, ze względu na to, że bardzo trudno przeistaczają się w związki rozpuszczalne, są, w przeważanej mierze, bezużyteczne. Dlatego też, przy [&hellip

Producent sauny suchej

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 5

Gdy rozkład szczątków organicznych odbywa się przy braku powietrza następuje, jak powiedzieliśmy, gnicie. Dzieje się to na przkł. w glebach zbyt zwięzłych i mokrych, gdzie powietrze dostępu niema, lub przy zbyt głębokim przyoraniu nawozu. W tych warunkach wydziela się mało gazu węglowego, powstają tz. Kwasy próchnicowe, szkodliwe dla roślin uprawnych, wywiązuje się gaz trujący – [&hellip

Producent sauny suchej

Czytaj dalej...

Mineralogiczny skład gleby cz. 6

Próchnica bardzo dodatnio działa na utrzymanie w glebie wilgoci, na rozpuszczalność mineralnych składników gleby (wskutek wydzielania gazu węglowego), dostarcza glebie pewnej ilości azotu, absorbuje amoniak. Poza tern, próchnica bardzo dodatnio wpływa na fizyczny stan gleby – rozluźnia zbyt zwięzłe, wiąże zbyt luźne, dobrze wchłania promienie cieplne, a więc wpływa na lepsze ogrzanie się gleby, sprzyja [&hellip

Producent sauny suchej

Czytaj dalej...

Chemiczne czynniki tworzenia się gleby

Wśród czynników tej kategorii woda również nie małą odgrywa rolę. Przede wszystkim woda rozpuszcza i ługuje niektóre minerały. Zwłaszcza czynną jest w tym względzie woda nasycona gazem węglowym, to bowiem, co nie rozpuszcza się w czystej wodzie, może rozpuścić się w wodzie nasyconej gazem węglowym. Węglany na przkł., jak węglan wapnia (CaCO,), w wodzie nasyconej [&hellip

Producent sauny suchej

Czytaj dalej...

Biologiczne czynniki tworzenia się gleby

Z chwilą, gdy zwietrzała skała zmieni o tyle swój mechaniczny i chemiczny skład, że stanie się mniej więcej odpowiednią do wyżywienia wyższych roślin, osiedlają się one na niej, jako nowy czynnik wietrzenia. Na razie zjawiają się gatunki najmniej wymagalne. Z tych mało wymagalnych roślin, przy udziale bakterii i tlenu powietrza, tworzą się pierwsze porcje próchnicy. [&hellip

Producent sauny suchej

Czytaj dalej...

Chemiczny skład gleby cz. 6

Nie mniej, gleby ubogie w potas wymagają od czasu do czasu dostarczania go glebie w postaci nawozów potasowych, a mianowicie: kainitu, karnalitu, soli potasowych fabrycznych, popiołu itp. Wapń występuje w glebie w postaci węglanu wapnia, krzemianów, siarczanów, wreszcie związków organicznych (próchnianów wapnia). Najcenniejszą postacią wapnia w glebie jest węglan wapniowy, występuje on tu, przeważnie, w [&hellip

Producent sauny suchej

Czytaj dalej...

Producent sauny suchej