Zbytecznym byłoby chyba dowodzić, że, zarówno ze względu na samą roślinę, jak i na procesy chemiczno – biologiczne, odbywające się w glebie, obecność w niej wody jest konieczną.

W rozdziale tym zastanowimy się jedynie nad źródłami, dostarczającymi glebie wody, nad zachowaniem się jej w glebie i czynnikami, normującymi zawartość wody i jej ruch w glebie. Cały zapas wody w glebie pochodzi z opadów atmosferycznych, przede wszystkim zatem zależy od klimatu i warunków meteorologicznych, zmiennych zarówno co do czasu jak i miejsca. Przy tych samych jednak warunkach klimatycznych i meteorologicznych jedna gleba będzie miała dość lub nadmiar wody, innej będzie jej brakowało, a wpływa na to wiele nader różnorodnych czynników.

Wpływ pochylenia powierzchni, charakteru gleby, podglebia i podłoża.

W pierwszym rzędzie, zależeć to będzie od większego lub mniejszego pochylenia powierzchni gleby. Im większy będzie kąt tego pochylenia, tym więcej wody, przy jednakich pozostałych warunkach, spłynie po jej powierzchni w kierunku pochylenia, tein mniej zaś wsiąknie w głąb, zwłaszcza przy ulewnym deszczu. Przy jednakich warunkach pochylenia i jednakich pozostałych czynnikach, ilość wody w glebie zależeć będzie od charakteru zarówno samej gleby, jak też podglebia i podłoża. Jedne gleby łatwiej przyjmują wodę opadową, inne trudniej; w glebę piaszczystą np., w tym samym czasie i przy tern samem nachyleniu, więcej wsiąknie wody niż w glebę gliniastą; gleba gliniasta o budowie gruzełkowatej lepiej przyjmuje wodę, niż tej budowy pozbawiona.