Ze zjawiskiem tym spotykamy się w rolach sproszkowanych i wysuszonych, nie ma natomiast ono miejsca w roli gruzełkowatej.

Oczywiście, jasną jest rzeczą, że powietrze adhezyjne, utrudniające ruch wody w glebie, jest szkodliwym, dlatego też unikać należy wszystkiego, co mogłoby doprowadzić glebę do gromadzenia się powietrza adhezyjnego.

Ciepłota gleby.

Trzy są źródła ciepłoty gleby: słońce, wewnętrzne ciepło ziemi i procesy chemiczne w glebie zachodzące. Z tych praktyczne znaczenie mieć może tylko ciepło dostarczane przez promienie słoneczne, wewnętrzne bowiem ciepło kuli ziemskiej dla wierzchnich jej warstw, do których wszak należy gleba, niema znaczenia, ciepło zaś wywoływane procesami chemicznymi jest tak minimalne, że w rachubę branym być nie może. Jedynie w niektórych wypadkach, a mianowicie w ogrodnictwie, w inspektach, korzystamy z tego rodzaju ciepła, układając okna inspektowe na grubej warstwie nawozu, który rozgrzewa się wskutek zachodzących w niem rozkładowych procesów chemiczno-biologicznych.

Promienie słoneczne dostarczają ciepła wszystkim glebom bez różnicy, jednak nie wszystkie gleby w jednaki sposób ciepło to przyjmują i w jednaki sposób z niego korzystają. Zdolność większego lub mniejszego ogrzewania się ziemi promieniami słonecznymi zależy przede wszystkim od jej pojemności cieplnej.