Własności absorpcyjne gleby.

Gdybyśmy napełnili ziemią lejek i poleli ziemię wodą, w której rozpuszczone zostały różne sole, a następnie zbadali przesącz, to okazało by się, że niektórych soli nie zawiera on zupełnie, a jeśli zawiera, to w odmiennym niż pierwotnie stosunku. Wynika to stąd, że gleba posiada zdolność zatrzymywania niektórych soli. Zdolność gleby zatrzymywania pewnych soli nazywamy absorpcją.

Absorpcja gleby ma bardzo wielkie znaczenie, o ile tyczy się soli dla roślin pożytecznych, gdyż chroni je przed wypłukaniem z gleby przez wodę deszczową. Poznanie zaś, jakie mianowicie sole i w jakich warunkach są przez glebę absorbowane, daje nam dużo cennych wskazówek przy nawożeniu.

Badania wykazały, że najlepiej absorbuje ziemia amoniak, potas i kioas fosforowy. Dlatego też, jeśli składniki te znajdują się w substancji nawozowej w postaci łatwo w wodzie rozpuszczalnych soli, to niebezpieczeństwo wyługowania ich przez wodę deszczową jest minimalne; zostaną one zatrzymane w warstwie czynnej gleby, niewielkie tylko ilości mogą być wypłukane do warstw głębszych. Tym też się tłumaczy, dlaczego nawozy amoniakalne, potasowe i fosforowe mogą być dawane naioct na dłuższy czas przed .siewem i od razu w większej ilości, bez obawy ich wyługowania przez wodą deszczową.