Pojemność gleby względem wody.

Z punktu widzenia praktycznego, nie tyle jednak ważną jest ilość wody, jaką gleba może przyjąć, ile ta ilość, jaką dana gleba może w sobie utrzymać, albowiem tylko woda, zawarta w samej glebie, a mianowicie w warstwie, w której rozgałęziają się korzenie, ma dla roślin bezpośrednie znaczenie.

Zdolność utrzymywania przez daną jednostkę gleby większej lub mniejszej ilości wody nazywa się pojemnością gleby względem wody.

W czasie obfitego deszczu woda wypełnia najpierw wszelkie wolne przestworki, wypierając z nich powietrze i nasyca całkowicie glebę, a dopiero nadmiar częściowo przesiąka w głąb, częściowo gromadzi się na powierzchni. Gdy deszcz ustanie, wtedy wody w glebie z wolna ubywa, wreszcie pozostaje ona tylko w drobnych, włoskowatych przestworkach, reszta zaś wyparowywuje lub wsiąka w głąb. Największa ilość wody, jaką zmieścić może w sobie gleba w czasie trwania deszczu, jest miarą tz. największej pojemności gleby względem wody.

Ilość zaś wody, jaka po deszczu pozostaje w glebie poniekąd na stałe, jest miarą najmniejszej pojemności gleby względem wody.