Z powyższego wynika następująca wskazówka: ponieważ saletra, jako sól kwasu azotowego, nie jest przez glebie absorbowana, nie należy nigdy wprowadzać do gleby odraza większych jej ilości. Zwłaszcza tyczy się to stosowania saletry pod oziminy.

Badanie gleby.

Badanie gleby ma na celu określenie przynależności gleby do tego lub innego typu gleboznawczego i poznanie jej fizycznych i chemicznych własności w celu uzyskania wskazówek co do jej wartości uprawnej, żyzności i postępowania z nią przy uprawie i nawożeniu.

Określenie typu gleby wkracza całkowicie w dziedzinę badań gleboznawczych, sprawę tę więc pominę zupełnie. Podam jedynie najprostsze sposoby mechanicznego i chemicznego rozbioru gleby, w granicach dostępnych dla rolnika-praktyka.

Mechaniczny rozbiór gleby.

Mechaniczny rozbiór gleby ma na celu określanie procentowego stosunku między poszczególnymi mechanicznymi składnikami gleby, zależnie od ich wielkości, i wyrobienie sobie na tej zasadzie przybliżonego sądu o fizycznych jej własnościach.

Przy sortowaniu mechanicznych składników gleby dosługujemy się sitami o różnej średnicy oczek. Do badań praktycznych wystarczą sita o średnicy oczek, wynoszącej 3, 2 i 1 mm.

Sito z oczkami o średnicy 3 milimetrowej oddziela żwir gruby, 2 milimetrowej oddziela żwir średni,  1 milimetrowej żwir drobny. To co przejdzie przez 1 milimetrowe oczka sita składa się z „piasku” i „gliny”.