Próbkę gleby wysuszoną na powietrzu i rozkruszoną między palcami (tłuc nie można) w ilości 200 gramów, przecieramy ręką przez sita, ważymy pozostałość na każdym sicie, przeliczając następnie w stosunku procentowym do ogólnej wagi próbki. Toż samo robimy z miałem, który przeszedł przez sito 1 milimetrowe.

Miał ten poddajemy dalszemu sortowaniu w celu określenia w nim procentowej zawartości „piasku” i „gliny”. Nadaje się do tego najlepiej bardzo prosty i tani przyrząd, zwany „Flaszką Bennigsena” ). Składa się on z flaszki o wydłużonej szyjce (a), skalibrowanej na centymetry szesc., i dolnej, kulistej części (b).

Do flaszki tej wprowadzamy 10 gr. miału, uprzednio wygotowanego w wodzie w celu zniszczenia gruzełkowatości. Następnie wlewamy wody mniej więcej powyżej połowy kulistej części. Zatykamy otwór szyjki korkiem gumowym,  tak aby powierzchnia dolna korka sięgała do kreski przy 0 centm., dokładnie kłócimy zawartość flaszki w ciągu 10 -15 minut, odwracamy dnem ku górze i umieszczamy w statywie, nadając szjgce kierunek pionowy, i pozostawiamy na jakąś godzinę w zupełnym spokoju. Po czym odczytujemy rezultat bezpośrednio na skali w cent. szesc. Najniżej osiada gruby „piasek”, wyżej drobny, jeszcze wyżej zaś „glina”.