Jeśli mianowicie, na zwilżony, najlepiej wodą deszczową, papierek lakmusowy wprowadzimy odrobinę ziemi, rozmąconej w wodzie również deszczowej, i papierek w tym miejscu zmieni niebieską barwę na różową, wskazuje to na niedostateczną zawartość wapna w glebie, a równocześnie stwierdza obecność w niej kwaśnej próchnicy, co, jak już wiemy, źle świadczy o przebiegu chemiczno – biologicznych procesów w glebie i o jej wartości uprawnej.

Na zakończenie tego rozdziału muszę zauważyć,że w błędzie jest ten, kto chciałby oprzeć swój sąd o dobroci danego warsztatu rolnego jedynie na zbadaniu samej gleby, wiemy wszak z poprzednich rozdziałów, jak wielki wpływ na przydatność gleby do uprawy i na jej własności ma podglebie i podłoże – dlatego też tylko rezultat takich badań może istotnie być miarodajnym, przy których i te, głębiej leżące warstwy zostały uwzględnione.