Obydwa te rodzaje pojemności znajdują się w prostym do siebie stosunku, im większa bowiem jest pojemność największa, tym większą będzie również pojemność najmniejsza.

W praktyce największe znaczenie ma pojemność najmniejsza, a zatem nią się szczegółowo zajmiemy. Duży wpływ na pojemność gleby ma skład mechaniczny gleby; gleby drobnoziarniste mają większą pojemność, wskutek większej ilości przestworków włoskowatych, niż gleby gruboziarniste.

Gliny i lessy, jako gleby najdrobniejsze, mają też największą pojemność, piaski i żwiry najmniejszą Próchnica wpływa na pojemność rozmaicie: zwiększa pojemność gleb luźnych piaszczystych, zmniejsza zatem własność w glebach cięższych gliniastych, a to wskutek zgruźlającego swego wpływu. Organiczne zatem nawozy, dostarczające próchnicy, zawsze działają bardzo dodatnio na wilgotność gleby, piaski bowiem zawierają zazwyczaj za mało wilgoci, gliny zaś za wiele.

Pewien wreszcie wpływ na pojemność ma temperatura, a mianowicie: im wyższa temperatura, tym mniejsza pojemność i odwrotnie; tyczy się to jednak temperatur powyżej  0, przy marznięciu bowiem, tj. w temperaturze niżej 0, pojemność się zmniejsza.