Przepuszczalność gleby.

Drugim ważnym czynnikiem wilgotności gleby jest jej przepuszczalność tj. łatwość, z jaką przesiąka przez ziemię woda. Z licznych doświadczeń okazuje się, że ziemie gruboziarniste na ogół są bardziej przepuszczalne niż drobnoziarniste, dlatego- też piasek pod względem przepuszczalnym bezwzględnie przewyższa glinę.

Budowa guzełkowata zwiększa przepuszczalność. W razie kilku różnych warstw, o różnej przepuszczalności, decydującą tu będzie warstwa najmniej przepuszczalna.

Obecność szczelin w warstwie nieprzepuszczalnej, oczywiście, ułatwia przesiąkanie wody, na tym też opiera się drenowanie, tj. budowa sztucznych kanałów w nieprzepuszczalnej warstwie.

Ze względów praktycznych ważnym jest nie udko stopień przepuszczalności gleby, lecz i podglebia, czy podłoża. Piasek, leżący na nieprzepuszczalnej glinie, może być nieraz za mokry i rola będzie wymagała drenowania. Im płycej znajduje się warstwa nieprzepuszczalna, tym większy będzie miała ona wpływ na wilgotność gleby.