Podsiąkanie wody w glebie.

Dotąd mówiliśmy o ruchu wody w glebie w kierunku od góry do dołu, należy jednak nie zapominać, że ruch wody odbywa się i w kierunku przeciwnym, tj. od dołu do góry, jest tz. podsiąkanie wody. Podsiąkanie ma również duży wpływ na wilgotność gleby, dlatego też nim się z kolei zajmiemy.

Podsiąkanie odbywa się kosztem wód zaskórnych, oczywiście, im płycej znajduje się woda zaskórna i im energiczniejsze jest podsiąkanie, tym wilgotniejszą będzie warstwa powierzchniowa.

Podsiąkanie wody odbywa się na zasadzie prawa fizycznego włoskowatości. Jeśli weźmiemy szereg rurek szklanych, o różnej, lecz bardzo małej średnicy (włoskowatych), i zanurzywszy je w naczyniu z wodą, ustawimy pionowo, to zauważymy, że poziom wody w rurkach będzie wyższy, niż poziom wody w naczyniu i tym wyższy, im mniejszą jest średnica rurki, woda zatem w rurkach podniosła się w górę. Siłę, która to sprawiła, nazywa fizyka siłą włoskowatości. Z poziomu wody w rurkach wnosimy, że siła włoskowatości jest tym większa,im mniejsza jest średnica naczyń włoskowatych.