Badanie siły i praw włoskowatości stwierdza poza tym, że szybkość, z jaką w rurkach włoskowatych wznosi się woda, jest tym większa, im szerszą jest średnica rurki. A więc w węższym naczyniu włoskowatym woda podnosić się będzie wyżej, lecz wolniej, w szerszym, przeciwnie, szybciej, lecz niżej.

W roli mamy również naczynia włoskowanie w postaci najwęższych przestworków, aczkolwiek nie są to idealne rurki, na ogół jednak działanie siły włoskowatości w tych kanalikach odbywa się, w zasadzie, wedle wyżej przytoczonych praw.

Podsiąkanie w glebie zależy, oczywiście, w pierwszym rzędzie, od jej mechanicznego składu, bowiem, im drobniejsze są ziarna, tym drobniejsze przestworki i tym wolniej, lecz tym wyżej podnosi się podsiąkająca woda; przeciwnie, im większe ziarna, tym większa zazwyczaj średnica przestworków, a woda podsiąka szybciej, lecz nie tak wysoko.

Tym też tłumaczy się, że role gliniaste mniej są wrażliwe na susze, dłużej się przed nią bronią, mogą bowiem korzystać z głębszych zapasów wody, aczkolwiek, wskutek wolniejszego podsiąkania, wolniej wyrównują straty wilgoci. Przeciwnie, dla gleb piaszczystych susza jest zabójczą, gdyż woda w nich nie może podsiąkać z warstw głębszych, płytsze zaś szybko w czasie suszy jej się pozbywają.