Martwe przykrycie często bywa stosowane w ogrodnictwie jako zabezpieczenie przed wysychaniem. Nprzkł. świeżo posadzone drzewka obkłada się w tym celu warstwą słomiastego nawozu, na grubość paru cali; w szkółkach owocowych stosuje się sieczkę jako przykrycie, utrzymujące wilgoć w wierzchniej warstwie.

Zapoznawszy się z ruchem wody w glebie oraz czynnikami warunkującymi jej wilgotność, możemy sobie zdać sprawę z środków, jakie należy zastosować, aby, poznawszy własności swego warsztatu, w odpowiedni sposób nim kierować. Umiejętność gospodarowania wodą w glebie jest nader ważną, gdyż zarówno niedobór jak i nadmiar wody w glebie może stanowić o dobrych lub lichych plonach.

Nadmiar wody w glebie przede wszystkim niszczy jej przewiewność, a dowiedziono, że roślina łatwiej zniesie raczej pewien niedobór wody, niż nadmiar i połączony z tym brak tlenu. Zwłaszcza szkodliwym jest nadmiar wody w glebach próchnicznych, a ubogich w wapno, powoduje to bowiem ich zakwaszenie, bardzo ujemnie odbijające się również na innych własnościach gleby.